Jump to content
YouTheme.net - Theme IPS

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/11/2019 in all areas

  1. 1 point
    Animation of the notification icon (POLSKI) Wtyczka dodaje animację do ikonki nowego powiadomienia oraz po najechaniu na ikonę powiadomienia. (ENGLISH) The plugin adds animation to the new notification and when you hover over the notification icon. bell.mp4 Download: (YouTheme) Animation Bell.xml !! Zakaz udostępniania na innych stronach. !! !! Prohibition of sharing on other websites. !!
×
×
  • Create New...